Hệ thống Cad/Cam

Hệ thống Cad/Cam

Với hệ thống Cad/Cam Coritec 240i của Imes-Icore chúng tôi tạo ra những đơn vị răng sứ chính xác và hoàn hảo nhất bằng thiết kế và kỹ thuật cắt sườn công nghệ cao.