Báo giá

Báo giá phục hình răng tháo lắp

Các phục hình răng giả tháo lắp là các loại răng giả có thể tháo ra lắp vào bất cứ lúc nào. Hàm tháo lắp có hai loại là: Hàm tháo lắp bán phần: Các răng giả thay thế 1 hay một số răng mất,...

Báo giá phục hình răng implant

Đối với những trường hợp bị mất răng, implant nha khoa là giải pháp tối ưu nhất để phục hồi những răng đã mất. Implant là một trụ nhỏ bằng titan được cấy vào trong xương hàm, trên đó gắn...

Báo giá phục hình răng cố định

Phục hình cố định (răng giả cố định) là các loại phục hình – răng giả (mão – cầu răng sứ, mão – cầu răng kim loại…) được gắn cố định vào hàm, miệng người mang. Bao gồm các loại mão...