Báo giá phục hình răng tháo lắp

Kính gửi đến Quý Nha Khoa, Bác sĩ bảng báo giá LABO VIET SMILE

 

PHỤC HÌNH THÁO LẮP

Răng Sứ Đức 200,000 1.800.000 VNĐ/> 10 Răng
Răng Composite 85,000 850.000 VNĐ/> 10 Răng
Răng Excelence 80,000 800.000 VNĐ/> 10 Răng
Răng Justy 70,000 700.000 VNĐ/> 10 Răng
Răng Ngoại 45,000 450.000 VNĐ/> 10 Răng
Răng Việt Nam 30,000 300.000 VNĐ/> 10 Răng
Hàm Khung 300,000 Loại 1: GM 700 Dentaurum
270,000 Loại  2: GM 800 Dentaurum
250,000 Loại  3: GM 380 Dentaurum
Hàm Khung Liên Kết Sứ Cố Định 650,000
Hàm Khung Titan 800,000  
Hàm Nhựa Dẻo 530,000  
Bán Hàm Nhựa Dẻo 250,000  
Đệm Hàm Mềm 500,000  
 Đệm Hàm Cứng 100,000  
Vá Hàm 80,000  
Lưới Hàm (VN ) 80,000  
Lưới Hàm (Đức) 160,000  
Cung chỉnh nha Theo phục hình  
Hàm nắn 300,000  
Máng tẩy cứng 100,000  
Máng tẩy mềm 80,000  
Móc Đúc 800,000  
Mắc Cài Đơn 220,000  
Mắc Cài Đôi 850,000  
Mắc Cài Bi 800,000  

 .

Hàng gấp xin báo trước cho lab và lab sẽ đáp ứng trong thời gian nhanh nhất

Trong vòng 8h sau khi nhận mẫu sẽ giao thử sườn

Trong vòng 12h sau khi nhận sườn sẽ giao hoàn tất

.

.

Các phục hình răng giả tháo lắp là các loại răng giả có thể tháo ra lắp vào bất cứ lúc nào. Hàm tháo lắp có hai loại là:

Hàm tháo lắp bán phần: Các răng giả thay thế 1 hay một số răng mất, lấp đầy các khoảng mất răng giúp ăn nhai tốt hơn và ngăn ngừa sự di chuyển các răng lân cận.
Hàm tháo lắp toàn phần (toàn hàm): sử dụng trong trường hợp mất hết các răng thật

.