Phục hình răng sứ Chrome Cobalt

Phục hình răng sứ Chrome Cobalt

Chrome - Cobalt không chứa hợp chất Niken, đựoc chứng nhận tốt hơn các sản phẩm sứ kim loại thuờng, có độ tuơng thích sinh học tốt, không gây dị ứng, chống oxi hóa.