Phục hình răng sứ quý kim

Phục hình răng sứ quý kim

Răng sứ quý kim có phần sườn bên trong bằng hợp kim quý, với thành phần vàng, Platin răng sứ quý kim có độ bền cao ít bị xám ở cổ răng có tính tương hợp sinh học cao và chống viêm nhiễm.