Phục hình răng sứ Zirconia

Phục hình răng sứ Zirconia

Tại Labo Viet Smile chúng tôi là lab áp dụng công nghệ hiện đại nhất cùng vật liệu sản xuất cao cấp đã được cấp chứng nhận với phục hình toàn Sứ Zirconia CAD/CAM, cho răng có màu sắc tự nhiên...