Răng sứ LAVA PLUS – 3M ESPE

Răng sứ LAVA PLUS – 3M ESPE

Lava Ultimate là vật liệu phục hình resin Nano ceramic đầu tiên trên thế giới. Công nghệ Nano và quá trình xử lý nhiệt thích hợp mang đến một hợp chất khác biệt.