Báo giá phục hình răng tháo lắp

Báo giá phục hình răng tháo lắp

Các phục hình răng giả tháo lắp là các loại răng giả có thể tháo ra lắp vào bất cứ lúc nào. Hàm tháo lắp có hai loại là: Hàm tháo lắp bán phần: Các răng giả thay thế 1 hay một số răng mất,...